Swoboda B2 Level VII – VIII

Osiągnięcia na poziomie VII – VIII (UPPER INTERMEDIATE I, UPPER INTERMEDIATE II)

Pisanie:

  • umiejętność pisania jasnych, szczegółowych tekstów w szerokim zakresie tematów, związanych z własnymi zainteresowaniami
  • umiejętność napisania eseju lub raportu przekazującego informacje lub podającego przyczyny przemawiające za lub przeciwko danemu punktowi widzenia

Wypowiedź:

  • umiejętność przedstawiania jasnych, szczegółowych opisów, w szerokim zakresie tematów, związanych z dziedzinami własnych zainteresowań
  • umiejętność wyjaśnienie własnego punktu widzenia w omawianej sprawie, przedstawiając zalety i wady różnych opcji

Mówienie i interakcja:

  • umiejętność porozumiewania się na tyle biegle i spontanicznie, że umożliwia to stałe interakcje z native speaker’ami
  • umiejętność brania czynnego udziału w dyskusjach osadzonych w znajomym kontekście, przy wyrażaniu i podtrzymywaniu własnych poglądów

Czytanie:

  • rozumienie artykułów i sprawozdań dotyczących współczesnych problemów, w których autorzy przyjmują określone stanowisko lub punkt widzenia
  • rozumienie współczesnej prozy literackiej

Słuchanie:

  • rozumienie długich wypowiedzi i wykładów
  • umiejętność śledzenia nawet skomplikowanej argumentacji
  • rozumienie większości telewizyjnych wiadomości i programów o wydarzeniach bieżących

Rozumienie:

  • rozumienie większości filmów w standardowym dialekcie

Egzaminy : FCE (First Cerificate in English) BEC II (Business English Cerificate)

Poziomy według Rady Europy


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .