Precyzja B2 Level FCE

Osiągnięcia na poziomie FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)

Pisanie:

  • umiejętność pisania jasnych, szczegółowych tekstów w szerokim zakresie tematów, związanych z moimi zainteresowaniami
  • umiejętność napisania eseju lub raportu przekazującego informacje lub podającego przyczyny przemawiające za lub przeciwko danemu punktowi widzenia

Wypowiedź:

  • umiejetność przedstawiania jasnych, szczegółowych opisów, w szerokim zakresie tematów, związanych z dziedzinami własnych zainteresowań
  • umiejętność wyjaśnienia swojego punktu widzenia w omawianej sprawie, przedstawiając zalety i wady róznych opcji

Mówienie i interakcja:

  • umiejętność porozumienia się na tyle biegle i spontanicznie, że umożliwia to stałe interakcje z native speaker’ami
  • umiejętność brania czynnego udziału w dyskusjach osadzonych w znajomym kontekście, wyrażając i podtrzymując swoje poglądy

Czytanie:

  • rozumienie artykułów i sprawozdań dotyczących współczesnych problemów, w których autorzy przyjmują określone stanowisko lub punkt widzenia
  • rozumienie współczesnej prozy literackiej

Słuchanie:

  • rozumienie długich wypowiedzi i wykładów oraz umiejętność śledzenia nawet skomplikowanej argumentacji, jeśli temat jest w miarę znany
  • rozumienie większości telewizyjnych wiadomości i programów o wydarzeniach bieżących
  • rozumienie większości filmów w standardowym dialekcie

Egzaminy: FCE (First Cerificate in English) BEC II (Business English Cerificate)

Poziomy według Rady Europy


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .