Czym jest e-learning?

E-learning jest nauczaniem na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych, głównie Internetu, a także intranetu, extranetu, przekazów satelitarnych, taśm audio/wideo, telewizji interaktywnej oraz CD-ROMu czy telefonii komórkowej ( m-learning – mobile learning).

Dla e-learningu w języku polskim często stosowana jest nazwa ?e-nauczanie? lub ?nauczanie zdalne? – ponieważ odbywa się na odległość, niezależnie od miejsca i czasu. Nauczanie na odległość obejmuje różne działania dydaktyczne, np. samokształcenie, wykłady online, dyskusję, pracę w grupie online.

E-learning jest coraz częściej stosowany zarówno w tradycyjnej edukacji jak i w świecie biznesu. Szkolenia e-learningowe stały się bardzo skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, dzięki czemu podnoszona jest efektywność funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw.

O tym, że e-learning jest coraz bardziej popularny świadczy nawet to, że obecnie jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin sektora IT oraz edukacji. Wynika to z dobrych efektów nauczania na odległość a także z redukcją kosztów szkolenia.

Zalet e-learningu jest więcej. Dla organizacji zaletami będą:
redukcja kosztów szkolenia
oszczędność czasu, która wynika z eliminacji czynności przygotowawczych, np. przygotowanie sal, dojazdu itd.
duża efektywność szkoleń jest uzyskiwana dzięki temu, że materiał jest odpowiednio skonstruowany, że istnieje możliwości powtórzeń, testów sprawdzających, możliwość przerwania i ponownego powrotu do szkolenia
Zalety stosowania e-learningu z punktu widzenia działu szkoleń:
duże możliwości modelowania szkoleń. Mogą być tworzone pojedyncze jednostki jak i duże moduły, połączone ze sobą, umieszczone na platformie e-learningowej
możliwość dostarczania tylko takiej treści, która jest w danym momencie potrzebna i jest aktualna
możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji i aktualizacji treści a także możliwość rozbudowania jej w miarę potrzeb
łatwość administrowania szkoleniami
możliwość monitorowania procesu szkolenia i postępów uczestnika
Zalety e-learningu dla osoby szkolonej:
indywidualizacja procesu szkoleniowego poprzez dostosowanie zakresu, tempa i poziomu szkolenia do możliwości poszczególnych uczestników.
Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu ? jest to jedna z największych zalet e-learningu
kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności

dostęp do baz wiedzy, szkoleń i innych pomocy i informacji, dzięki czemu zwiększa się możliwość samokształcenia osób, które chcą rozwijać umiejętności
W e-learningu powinny być obecne dwa elementy: nauczanie i technologia. Nauczanie ma prowadzić do zdobycia nowej wiedzy lub udoskonalenia posiadanej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych itd. Ten cel może być realizowany za pomocą różnorodnych technologii informatycznych. Jednak e-learning, pomimo ścisłego związku z techniką, jest zorientowany pedagogicznie, na nauczanie i rozwój osób, które z niego korzystają.

Typy szkoleń e-learningowych
Szkolenia e-learningowe możemy podzielić na kilka typów. Ze względu na dostępność szkolenia, dzielimy je na synchroniczne i asynchroniczne. Z punktu widzenia techniki, szkolenia te dzielimy na ?szyte na miarę? i ?z półki?. Natomiast podział szkoleń ze względu na formę przebiega na linii szkolenia ?zamknięte? i szkolenia ?otwarte?.

Szkolenia asynchroniczne
W tego rodzaju szkoleniu nie ma kontaktu w danym momencie z kursantem a wykładowcą. System umożliwia uczestnikom zarówno samodzielne nabywanie wiedzy, jak i jej weryfikację. Mimo tego tutorzy są aktywni, nadzorując tempo i postępy w nauczaniu.

Szkolenia asynchroniczne mogą być realizowane przy użyciu materiałów, które są zapisane na płytach CD, zamieszczone w Internecie lub w sieci komputerowej. Komunikacja pomiędzy uczestnikiem a kursantem odbywa się zwykle dzięki użyciu poczty elektronicznej, poprzez grupy dyskusyjne czy fora.

Szkolenia synchroniczne
Szkolenie synchroniczne to takie, w którym dochodzi do bezpośrednich interakcji pomiędzy pomiędzy uczestnikiem czy uczestnikami kursu a osobą prowadzącą zajęcia. Taka nauka możliwa jest przy pomocy chata, technologii VOIP czy wideokonferencji.

Szkolenia ?szyte na miarę?
Są to szkolenia tworzone według potrzeb danego klienta

Szkolenia ? z półki?
Szkolenia te obejmują materiał z danej dziedziny, o charakterze mniej specjalistycznym

Szkolenia zamknięte
Są to zwykle szkolenia zamawiane przez duże firmy, służą do kształcenia osób operujących wewnątrz danej instytucji

Szkolenia otwarte
Szkolenia dla szerokiego grona odbiorców. Może być to określona grupa zawodowa czy wiekowa, a nawet całość społeczeństwa


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .