Z czego się składa egzamin First Certificate in English – FCE

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów) Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 350-700 słów. Mogą to być ogłoszenia, korespondencja, literatura piękna, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje obsługi, itp.), wiadomości, artykuły z gazet i czasopism oraz sprawozdania.

Pisanie (Writing) (1godz. 30 min; 40 punktów) Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Teksty nie powinny przekraczać 120 – 180 słów. W pierwszej części należy napisać list będący odpowiedzią na opisaną sytuację, a w drugiej do wyboru: artykuł, list, sprawozdanie, tekst dyskursywny lub narracyjny bądź opisowy. Spośród czterech zadań w drugiej części można wybrać temat oparty na książce z listy lektur (lektura książek nie jest obowiązkowa).

Zastosowanie struktur językowych (Use of English) (1 godz. 15 min; 40 punktów) Zastosowanie struktur językowych składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości, uzupełnianie brakujących wyrazów, przekształcanie wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych.

Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min; 40 punktów) Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Mogą to być np. wiadomości telefoniczne, relacje, instrukcje, wykłady, wiadomości, ogłoszenia, przemówienia, opowiadania itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.

Mówienie (Speaking) (ok. 14 min; 40 punktów) W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem a także przedstawiają się sobie nawzajem i rozmawiają o swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują z egzaminatorem na zadany temat.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .