First Certificate in English (FCE)

  • FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

 

  •  FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

 

 

  • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.

 

 

  • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.

 

 

  • FCE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.

 

 

  • FCE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.

 

 

  • Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.

 

 

  • Dyplom FCE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

 

 

 

 

 

  • Kiedy odbywa się egzamin First Certificate in English  – FCE 

   W Polsce organizowane są trzy  sesje egzaminacyjne FCE:

   sesja wiosenna (marzec)

   sesja letnia (maj – czerwiec)

   sesja zimowa (listopad – grudzień)

    

 

 

 

  • Z czego się składa egzamin First Certificate in English  – FCE 

   Egzamin składa się z 5 części:

    

  • Czytanie (Reading) – czas trwania tej części egazminu to 1 godz. 15 min – można uzyskać w tej części 40 punktów. 

   Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, np. test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

    

  • Pisanie (Writing) – ta część egzaminu trwa 1 godzinę i 30 minut. Można uzyskać w niej 40 punktów. 

   Są tu dwie części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, w drugiej kandydat wybiera jedno z czterech zadań. Teksty nie powinny przekraczać 120-180 słów.

   W pierwszej części piszemy list będący odpowiedzią na opisaną sytuację, a w drugiej mamy do wyboru: artykuł, list, sprawozdanie, tekst dyskursywny, tekst narracyjny/opisowy. Spośród zadań w drugiej części można wybrać temat który jest oparty na książce z listy lektur – przy czym lektura książek nie jest obowiązkowa.

   Oto zalecane lektury na sesję Wiosna 2007, Lato 2007 i Zima 2007:

   1. A.J. Cronin, The Citadel (Penguin Readers or any other edition)

   2. Sir Arthur Conan Doyle, Three Adventures of Sherlock Holmes (Penguin Readers)

   3. George Orwell, 1984 (Penguin Readers or any other edition)

   4. Arthur C Clarke, 2001: A Space Odyssey (Penguin Readers or any other edition)

   Richard Prescott, Officially Dead (Heinemann ELT)

    

  • Zastosowanie struktur językowych (Use of English) to kolejna część egzaminu. Trwa 1 godzinę i 15 minut i można uzyskać w niej 40 punktów. 

   Zastosowanie struktur językowych to koeljnych pięć części: pierwszą z nich jest test wielokrotnego wyboru, następny to uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości, kolejnym jest uzupełnianie brakujących wyrazów, przekształcanie wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych.

    

  • Rozumienie ze słuchu (Listening)- ta część egazminu trwa około 40 minut – można zdobyć w niej 40 punktów. 

   Rozumienie ze słuchu składa ma cztery części. Np. mogą być do odsłuchania wiadomości telefoniczne, relacje, instrukcje, wykłady itd. Każdy tekst zostaje dwukrotnie odtworzony. Pamiętaj, że w nagraniach mogą być wykorzystane różne rodzaje akcentów.

    

  • Mówienie (Speaking) – ta część trwa około 14 minut i można zdobyć w niej 40 punktów. 

   W tej części egzaminu zwykle bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie jest podzielone na cztery części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem. W drugiej części jest do omówienia zestaw zdjęć. W trzeciej jest wspólne wykonywanie zadań. Czwartą część stanowi dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

    

 

 

 

 • Skala ocen First Certificate in English  – FCE 

  W przypadku egzaminu FCE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E.

  Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, aby zdać egzamin na ocenę C.

  Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

  Części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .