Programy wielojęzyczne

Dla ceniących sobie darmowe narzędzia przygotowaliśmy spis darmowych programów do ściągnięcia które pomogą Państwu w nauce języków.

Są to multisłowniki, multitranslatory oraz programy do nauki języków obcych.
Poniższa lista przedstawia darmowe programy na licencji freeware.

Freeware to licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Termin freeware bywa również używany jako synonim oprogramowania objętego tą licencją.
Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku domowego).
Sam termin został wymyślony przez Andrew Fluegelmana. Programy na licencji freeware mogą być nieodpłatnie wykorzystywane, jednak zabrania się czerpania korzyści finansowych z ich dystrybucji przez osoby trzecie. Licencja nie dotyczy dystrybucji produktów (dokumentów, grafiki, innych programów itd.) stworzonych przy użyciu programów na licencji freeware, więc nie ogranicza możliwości ani nie narzuca konieczności pobierania opłat za wytworzone produkty. Źródło: Wikipedia

 

Teachmaster bezpłatny program do nauki słówek

Autor: Teachmaster.de

Strona domowa projektu: http://www.teachmaster.de/index_en.html

Licencja: Freeware

Polska wersja językowa: Tak

Na stronie www.teachmaster.de dostępny jest bezpłatny program komputerowy, dzięki

któremu można uczyć się (prawie) wszystkich języków ? w tym wszystkich języków

europejskich.

To użytkownik wprowadza własne słówka do programu i w nim się ich uczy.

Wszystko bazuje na fiszkach (“flash cards”) oraz systemie statystyk, co czyni naukę

skuteczną i bezproblemową.

Interfejs programu jest dostępny w wielu językach (w tym polskim ? wystarczy pobrać

dodatkowy plik ze spolszczeniem). Dodatkową pomoc można znaleźć w podręczniku

użytkownika dostępnym w plikach PDF (także w kilku językach).

Najważniejsze walory programu:

– pięć różnych metod nauki bazujących na sprawdzonych teoriach sformułowanych

przez psychologów nauczania

– ocena postępów w nauce w oparciu o tabele i wykresy.

– system zarządzania lekcjami służący do porządkowania słówek.

– kolorowe tabelaryczne zestawienia słówek z możliwością barwnego zaznaczania

i funkcją eksportu.

– funkcja wydruku

– test-quiz wielokrotnego wyboru

– tablica znaków dająca dostęp do znaków specjalnych

– funkcja wyszukiwania

– import: CSV (można przenieść dane np. z Excela), WinVok II, Teachmaster 1.5

– eksport: CSV, HTML (można od razu opublikować słówka w Internecie)

– format rodzimych plików bazuje na języku XML

– program działa pod Windowsem i Linuksem (w Wine)

Teachmaster jest bezpłatnym programem do nauki słówek. Powszechnie uważa się, że przy jego pomocy można uczyć się (prawie) wszystkich języków. W przypadku języków posługujących się znakami specjalnymi (np. rosyjski lub grecki) należy jedynie ustawić odpowiednią czcionkę.

Program składa się z modułów o nazwach Edytor, Nauka słówek, Konwersja plików oraz Quiz. W Edytorze tworzymy i edytujemy własne pliki słówek, które “wałkowane są” potem w oparciu o różne metody psychodydaktyczne w module Nauka słówek. Moduł Konwersja plików pomaga przekształcać różne formaty plików. Quiz to test wielokrotnego wyboru.

Ze względu na prawa autorskie na stronie domowej programu Teachmaster nie ma gotowych pakietów słówek do pobrania. Oznacza to, że będziemy musieli je stworzyć samodzielnie przy pomocy Edytora lub skorzystać np. z zewnętrznej polsko-niemieckiej bazy podstawowej Grundstufe Deutsch?.

Instalacja

Po wykonaniu w pełni automatycznej instalacji program znajdzie się w katalogu C:Program FilesTeachmaster. Program daje się uruchomić poprzez podwójne kliknięcie na pliku Teachmaster.exe, znajdującym się we wspomnianym katalogu albo poprzez odpowiednie skróty w Menu Start oraz na Pulpicie.

Na stronie domowej programu Teachmaster znajdują się gotowe pliki językowe (w tym plik polonizacyjny) przekształcające interfejs programu na inny język. Aby skorzystać z takiego pliku mającego rozszerzenie .lang , proszę pobrać go z Internetu oraz skopiować do tego samego katalogu (czyli foldera), w którym jest zainstalowany Teachmaster, np. C:Program FilesTeachmaster 3.7. Po następnym uruchomieniu programu Teachmaster ten dodatkowy język będzie już dostępny w menu wyboru języka programu.

Edycja słówek

Przy pomocy Edytora można tworzyć nowe pliki słówek oraz zmieniać treść już istniejących. Pliki słówek mają rozszerzenie .vok2 . Każdy plik słówek może zawierać dowolną ilość lekcji, a każda lekcja może zawierać dowolną ilość wpisów, czyli słówek.

Wpis słówka (zwany także słówkiem-rekordem) składa się z następujących pięciu pól:

Lekcja (nazwa lekcji)

Język 1

Język 2

Synonim(y)

Uwagi

Edytor oferuje różne funkcje: Podgląd umożliwia przejrzenie wszystkich lekcji oraz słówek, dodatkowo można w nim uzyskać informację o Właściwościach pliku, w których w razie potrzeby można ustawić czcionkę dla pliku (jeśli np. ktoś chce się uczyć języka zawierającego znaki specjalne). Menadżer Lekcji może dzielić lekcje na mniejsze porcje materiału lub zmieniać nazwy pojedynczych lekcji. Funkcja Kolejność lekcji umożliwia ustalenie następujących po sobie lekcji dokładnie według życzeń użytkownika. Przy pomocy narzędzia Wyszukiwanie można szybko znaleźć określone słówka, a Tablica znaków umożliwia szybkie wprowadzenie znaków specjalnych.

Liczba znajdująca się w prawym górnym rogu Edytora wskazuje ilość wpisów-słówek, jakie znajdują się w aktualnie edytowanej lekcji. Ażeby można było później w sposób efektywny wykorzystać moduł Nauka słówek, zaleca się, aby pojedyncza lekcja nie zawierała więcej niż około 25-30 słówek. Menadżer Lekcji umożliwia także ewentualny późniejszy podział zbyt dużych lekcji na mniejsze porcje materiału.

Nauka słówek

Moduł Nauka słówek jest sercem Teachmastera. Różne metody nauki odpowiadają indywidualnym wymaganiom użytkownika.

Kliknięcie na ikonie Rozpocznij naukę powoduje wyświetlenie Kartoteki fiszek, w której znajdują się wszystkie lekcje, jakie obejmuje dany plik słówek. Możemy uczyć się wszystkich słówek z danej lekcji lub słówek z tylko jednej wybranej przegródki. Ponadto można wybrać 30 losowych lub szczególnie trudnych słówek.

Słówka znajdują się w różnych przegródkach, w zależności od tego, jak dobrze je opanowaliśmy. Jest pięć przegródek:

Przegródka 1 – zawiera słówka, które już bardzo dobrze opanowaliśmy

Przegródka 2

Przegródka 3 – domyślna, czyli początkowa; to w niej pojawiają się wszystkie słówka przed podjęciem pierwszej nauki

Przegródka 4

Przegródka 5 – zawiera słówka, których jeszcze nie opanowaliśmy

Po każdym cyklu nauki słówka wędrują automatycznie do odpowiednich przegródek. Jeśli odpowiedź jest poprawna, słówko-fiszka wędruje do wyższej przegródki (względnie pozostaje w najwyższej przegródce, o ile już tam wcześniej było), w przypadku błędnej odpowiedzi słówko spada do najniższej (piątej) przegródki. Celem nauki jest napełnienie najwyższej przegródki możliwie jak największą ilością słówek.

W oparciu o powyższą metodę możemy się świadomie uczyć słówek, których jeszcze nie umiemy. Wystarczy wtedy ograniczyć się do słówek leżących w przegródkach 4 i 5.

Metoda intensywna polega na nauce słówek w sprytnie przemyślanej kolejności, dzięki czemu będzie można skutecznie nauczyć się zupełnie nowych słówek (szczegóły w podręczniku).

Statystyka

Jeśli wybierzemy metodę nauki Naucz się wszystkich słówek z tej lekcji, to program będzie w tle przeprowadzał obliczenia statystyczne (funkcja Statystyka). W statystyce można sprawdzić, jak działa nasza pamięć krótko- i długoterminowa i jak nasze postępy w nauce zmieniają się w czasie.

Jak się uczyć

Na początku nauki wszystkie słówka z danej lekcji lądują w przegródce 3. Najlepiej więc będzie w programie Nauka słówek załadować plik słówek (Plik > Otwórz), przejść do Kartoteki fiszek (symbol żółtej żarówki rozpoczynający naukę) i kliknąć w niej na klawiszu Przegródka 3, ażeby na początku przetrenować wszystkie dostępne słówka. Proszę się nie zniechęcać, jeżeli ten pierwszy cykl nauki potrwa trochę dłużej. Po pierwszym przebiegu treningowym część słówek przejdzie do przegródki 2 (te, na które poprawnie odpowiedzieliśmy) względnie do przegródki 5 (te, na które błędnie odpowiedzieliśmy). Ażeby na końcu naszych zmagań utrwalić sobie wszystkie słówka, warto później skorzystać z metody Naucz się wszystkich słówek z tej lekcji. Również i wtedy program zbierze odpowiednie dane statystyczne.

Następnym etapem będzie codzienne koncentrowanie się na słówkach z niższych przegródek. W międzyczasie, powiedzmy raz w miesiącu, korzystamy z metody Naucz się wszystkich słówek z tej lekcji, ażeby mieć pewność, że pamiętamy jeszcze słówka z najwyższych przegródek.

Powyższe wskazówki to jedynie sugestie, z których można, ale nie trzeba korzystać. Generalna zasada brzmi: Im częściej, tym lepiej. W miarę upływu czasu sami zauważymy, które słówka “wędrują” do naszej pamięci długoterminowej .

Pobieranie: Darmowy program do nauki słówek teachmaster (plik wykonywalny .exe)

Pobieranie plików językowych: polski.lang

Inne wersje językowe do ściągnięcia z http://www.teachmaster.de/html/english/langfiles.htm

 

Darmowy program słownikowy Interlex

Licencja: Freeware

Data wersji: 14-05-2004

Producent: Andrew Quilley

Strona produktu: http://www.vocab.co.uk

Interlex – program słownikowy autorstwa Andrew Quilleya, który służy do ćwiczenia słownictwa.

Program ten to słownik, który tłumaczy słówka z różnych języków na angielski w tym także z polskiego.

Słownik tłumaczy na angielski z języków: tureckiego, szwedzkiego, rumuńskiego, polskiego, norweskiego, węgierskiego, greckiego, fińskiego, holenderskiego, duńskiego. Cześć języków jest z podziałem na rodzaje słów (np. ubrania), w przypadku tych jezyków jest też większy wybór słów, języki te to: francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański.

Na stronie programu można znaleźć wiele gotowych, ogólnych i tematycznych baz dla różnych języków, można też tworzyć własne bazy. Każdy rekord zawiera hasło główne, pole dla opisu gramatycznego, pole dla notatek oraz tłumaczenie – wygodną techniką uzupełniania zasobów jest import haseł z innych baz Interleksu lub tekstowych plików delimitowanych (comma delimited lub tab delimited), dzięki czemu można przenieść bazy z innych programów językowych. Można też wydrukować bazę w postaci dwuszpaltowej, co daje wydruk przypominający książkę.

Najważniejszą funkcją programu są testy – możliwe jest przeprowadzanie testów w obie strony, np. z angielskiego na polski i na odwrót. Program oferuje też dwa tryby testowania – wpisywanie odpowiedzi lub wybieranie jednej z kilku wyświetlonych odpowiedzi (od 3 do 10, zależnie od ustawień w opcjach). Statystyka bazy pokazuje postęp i proporcje poprawnych odpowiedzi do liczby pytań – statystykę można w dowolnym momencie zresetować. Możliwy jest też eksport danych do postaci delimitowanego dokumentu tekstowego, strony WWW (z kodowanie UTF-8) czy wreszcie dokumentu RTF.

Wybrane opcje i właściwości:

– wczytujemy dany słwonik wybierając File > Open.

– sami możemy wzbogacać program o nowe wyrażenia przez dodanie w Edit > Add… (Ins) lub też np. edytować napotkane błędy: Edit > Edit (F2).

– program udostępnia także funkcję sprawdzającą naszą wiedzę ze słówek: Test > Start Testing (Ctrl+T).

– wyświetlone wyniki można sformatować przez zwiększenie lub zmiejszenie czcionki i jej kroju,

– można importować baze słówek w formacie .ilx.

Po dodaniu nowych pozycji przez nas powinniśmy daną baze słówek zapisać na dysku File > Save As… do formatu ilx. (związany z programem). Program oferuje zapisywanie także do innych formatów, np. strony innternetowej (.htm) czy pliku tekstowego (.txt).

Na minus należy uznać niezbty dużą bazę słów.

 

Pobieranie: Darmowy Interlex – program słownikowy (plik wykonywalny .exe)

Lista słwoników na http://www.vocab.co.uk/vocabulary.htm

 

Darmowy Kurso de Esperanto

Licencja: Freeware

Strona produktu: http://www.cursodeesperanto.org/bazo/index.php?pl

Program do nauki Esperanto

Multimedialny program komputerowym do samodzielnej nauki Esperanta. Oto kilka jego właściwości:

-Wymowa i ćwiczenia słuchowe

-MP3 piosenki ? ucz się śpiewając

-Rozmaite ćwiczenia utrwalające

-Pomoc w poprawieniu zadań

Esperanto jest językiem utworzonym z rdzeni wyrazów indoeuropejskich, oraz dodanych do nich niezmiennych końcówek oznaczających części mowy. Pozwala to na natychmiastowe rozpoznanie ich przynależności gramatycznej. Cała gramatyka jest uproszczona do 16 reguł.

System przedrostków i przyrostków daje ogromne możliwości słowotwórcze. Zgodność pisowni z wymową, regularny akcent, brak idiomów i wyjątków sprawiają, że język ten nie stanowi trudności w opanowaniu go.

Język ten jest prosty w tłumaczeniu na inne języki i odwrotnie. Ma to bardzo ważne znaczenie praktyczne i ekonomiczne w jednoczącym się świecie. Esperanto sprawdza się w każdej dziedzinie od nauk ścisłych do poezji. Twórca Esperanta dr Zamenhof opracował ten język nie po to, by zastąpił on inne języki narodowe. Esperanto ma być językiem pomocniczym, “drogą na skróty? w porozumiewaniu się ludzi różnojęzycznych.

 

Pobieranie: Kurso de Esperanto – program do nauki Esperanto (plik wykonywalny .exe)

 

Darmowy słownik LingoPad 2.5

Autor: Lingo4you Gbr

Strona projektu: Lingo4u.de

Licencja: GNU GPL 2

Polska wersja językowa: Nie

Darmowy słownik angielsko-niemiecki i niemiecko-angielski. Posiada ponad 140 tysięcy słów i 300 tysięcy odwołań do nich.

Dostęna jest wersja na PDA

Dodatkowe ustawienia:

– program posiada skiny umożliwiające zmiane wyglądu,

– przycisk zawsze na wierzchu,

– pamięć ostatnio wyszukiwanych słów,

– możliwość zmiany interfejsu z niemieckiego na angielski i odwrotnie.

– import bazy danych z nowymi słowami,

– zmiana wielkości i kroju czcionki wyświetlanej w programie,

– połączenie przez proxy,

 

Pobieranie: Darmowy słownik angielsko-niemiecki i niemiecko-angielski(plik wykonywalny .exe)

Wersja dla urządzeń przenośnych: Darmowy słownik angielsko-niemiecki i niemiecko-angielski(plik .u3p)

 

Darmowy Polyglot 3000

Autor: Likasoft

Strona domowa projektu: Polyglot3000.com

Licencja: Freeware

Polska wersja językowa: Tak

Program automatycznie rozpoznaje 432 języków na podstawie wpisanej, wklejonej lub wczytanej próbki tekstu. Aby program bezbłędnie odgadł co to za język należy wkleić odpowiednio długi tekst.

Możemy wklejać interesujący nas tekst do okna programu lub też wczytywać z plików: Plik > Otwórz tekst… (Ctrl + O).

Poszukiwanie języka może się odbywać wśród:

– wszystkich 432,

– głównych języków (99)

– tylko języków pisanych cyrylicą (12).

Pobieranie: Darmowy Polyglot3000 (plik wykonywalny .exe)


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .