Mistrzostwo C2 Level CPE

MISTRZOSTWO C2 Level CPE (CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH)

Pisanie:

  • umiejętność napisania jasnego, płynnego tekstu, w odpowiednim stylu
  • umiejętność pisania złożonych listów, raportów i artykułów przedstawiających daną kwestię w spójny i logiczny sposób, który pomaga odbiorcy dostrzec i zapamiętać istotne punkty
  • umiejętność pisania podsumowania i analizy dzieł fachowych i literackich

Wypowiedź:

  • umiejętność jasnego przedstawienie sprawy, pełnego opisu lub linii argumentacyjnej w stylu odpowiednim do kontekstu i o efektywnej strukturze logicznej, która pomaga odbiorcy dostrzec i zapamiętać istotne punkty

Mówienie i interakcja:

  • umiejętność swobodnego uczestniczenia w każdej rozmowie czy dyskusji, posiadanie dobrej znajomości wyrażeń idiomatycznych i kolokwializmów
  • umiejętność płynnej wypowiedzi i przekazywania subtelnych znaczeniowo niuansów
  • w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów, umiejętność cofnięcia się i obejścia trudności tak gładko, że inne osoby ledwo to zauważą

Czytanie:

  • umiejętność czytania wszystkich form języka pisanego, w tym abstrakcyjne, skomplikowane strukturalnie lub językowo złożone teksty, takie jak instrukcje obsługi, specjalistyczne artykuły i dzieła literackie

Słuchanie:

  • rozumienie wszelkich odmian języka mówionego, zarówno na żywo jak i w przekazie, nawet przy szybkiej mowie z akcentem, pod warunkiem, że mam trochę czasu na osłuchanie się z miejscową wymową

Egzaminy: CPE (Certificate of Proficiency in English)

Poziomy według Rady Europy


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .