Biegłość C1 Level CAE

Osiągnięcia na poziomie CAE (CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)

Pisanie:

  • umiejętność wyrażania swoich myśli w jasnym, dobrze skonstruowanym tekście
  • umiejętność pisemnego wyrażenia w szczegółowy sposób skomplikowanego tematu w postaci eseju lub raportu podkreślając najbardziej istotne, według własnej oceny, punkty
  • umiejętność tworzenia różnych tekstów w stylu odpowiednim dla czytelnika, do którego są adresowane

Wypowiedź:

  • umiejętność przedstawienia jasnych, szczegółowych opinii na skomplikowane tematy, zawierające szereg podrzędnych kwestii, rozwijając określone punkty i kończąc stosowną konkluzją

Mówienie i interakcja:

  • umiejętność płynnych i spontanicznych wypowiedzi bez widocznego wysiłku w szukaniu sformułowań
  • używanie języka w sposób elastyczny i efektywny w celach towarzyskich jak i zawodowych
  • umiejętność precyzyjnego formułowania idei i opinii oraz umiejętność nawiązywania do wypowiedzi innych rozmówców

Czytanie:

  • rozumienie długich i skomplikowanych tekstów dotyczących faktów i tekstów literackie
  • umiejętność odróżniania niuansów stylu
  • rozumienie specjalistycznych artykułów i instrukcji technicznych, nawet, gdy nie są związane ze specjalnością danej osoby

Słuchanie:

  • rozumienie długich wypowiedzi nawet o niejasnej strukturze i gdy związki są tylko sugerowane a nie wyraźnie sygnalizowane
  • umiejętność rozumienia bez większego wysiłku programów i filmów telewizyjnych

Egzaminy: CAE (Certificate in Advanced English) BEC III (Business English Cerificate)

Poziomy według Rady Europy


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale polityka prywatności/prywatność i wykorzystywania plików cookies/polityka cookies .